Mamiya 645 PRO TL – artykuł opublikowany w Foto-Kurierze 10/1998

Format zdjęć 6 x 4,5 cm był popularny wśród amatorów w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. W następnej dekadzie jedak tracił znaczenie – było to spowodowane zaniechanie produkcji błony zwojowej typu 127 oraz szybkim rozwojem techniki małoobrazkowej.

W latach siedemdziesiątych format zdjęciowy 6 x 4,5 cm powtórnie wkroczył na scenę, tym razem jako oferta dla zawodowców.. Idea połączenia szybkostrzelności kamery małoobrazkowej z jakością obrazu osiąganą przez kamery średnioformatowe doprowadziła do wykształcenia się niezależnej rodziny kamer formatu 6 x 4,5. Taka też myśl kierowała konstruktorami firmy Mamiya – skonstruować kamerę średniego formatu, która pozwala w jednej konstrukcji osiągnąć mobilność aparatu małoobrazkowego z jakością dostępną kamerom średnioformatowym i w konsekwencji uzyskać odpowiedni dla każdego profesjonalisty stabilny, pewny i niezawodny aparat.

Format 6 x 4,5 cm ma ok. 3-krotnie większą powierzchnię w porównaniu z filmem 24 x 36 mm. Proporcje boków kadru są bliskie proporcjom boków najczęściej stosowanych papierów do powiększeń, a dzięki wprowadzeniu magazynków wymiennych na błonę typ 220 możliwe jest wykonanie trzydziestu zdjęć na jednej taśmie. Dzięki zastosowaniu kasety wymiennej na błonę 35 mm możliwa jest praca na materiałach małoobrazkowych. Ponadto przejście z jednego typu materiału na drugi odbywa się szybko i bezkonfliktowo, co przy wielu rodzajach zdjęć (konieczność sfotografowania tego samego motywu na różnych materiałach zdjęciowych) zwalnia od konieczności stosowania drugiej identycznej kamery.

Mamiya 645 PRO TL

Kamery serii 645 pojawiły sie w połowie lat siedemdziesiątych i były nie tylko alternatywą dla aparatów małoobrazkowych, ale także uniwersalnym narzędziem w realizacji wielu zadań fotografii zawodowej. Takie cechy kamery jak szbkość wykonywania zdjęć i komfort obsługi były ciągle ulepszane, a wygląd zewnętrzny ciągle udoskonalany w celu uzyskania jak największej ergonomiczności.

Pojwienie się aparatu Mamiya 645 PRO TL zostało przyjęte z entuzjazmem. Zastosowano w nim najnowocześniejsze wówczas osiągnięcia mechaniki, elektroniki i optyki. Silnik przesuwu błony Power Drive WG401 był szybszy od swoich poprzedników, przy wykorzystaniu obiektywów nowego typu napina samoczynnie migawkę centralną obiektywów, ustawiając jednocześnie migawkę szczelinową kamery na czas 1/8 sek. Możliwe jest również bezprzewodowe wyzwolenie migawki przy pomocy zdalnego wyzwalacza.

KONSTRUKCJA KAMERY

Konstrukcja kamery jest modułowa: centrum systemu tworzy korpus kamery, z którym można dowolnie konfigurować inne komponenty aparatu zestawione w 5 grup. Dzięki takiej koncepcji konstrukcyjnej możliwe jest dowolne kształtowanie kompletu kamery w celu jak najlepszego wykonywania różnych zadań fotograficznych, zaczynając od dalekich pejzaży, a na makrofotografii kończąc. Takie grupy tworzą: 22 obiektywy wymienne, 4 wymienne celowniki, 4 typy kaset na błony zwojowe, małoobrazkowe i ładunki Polaroida, dwa uchwyty z silnikami szybkiego przesuwu filmu i napięcia migawki oraz bogate wyposażenie dodatkowe.

Mamiya 645 PRO TL

OBIEKTYWY

Korpus aparatu może współpracować z dużą gamą obiektywów. Powierzchnie soczewek obiektywowych pokryte są wielokrotnymi warstwami przeciwodblaskowymi, eliminującymi szkodliwe odbicia i rozproszenia światła węwnatrz układu optycznego, dzięki czemu pozwalają uzyskać wysoką jakość obrazu nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Wszystkie obiektywy charakteryzują się maksymalną wiernością odtworzenia barw, wysoką ostrością oraz rozdzielczością. Trzy obiektywy posiadają wbudowaną migawkę centralną typu O firmy Seiko: szerokokątny 55 mm, standardowy 80 mm i teleobiektyw 150 mm. Najnowszą konstrukcją jest obiektyw A 2,8/300 mm APO z całkowicie wyeliminowanymi aberracjami chromatycznymi i lepszym przenoszeniem kontrastu. O stanie korekcji chromatycznej tego obiektywu najlepiej świadczy fakt, że w czasie wykonywania zdjęć na materiałach uczulonych na podczerwony zakres widma korekta ustawienia ostrości nie jest konieczna.

Mamiya 645 PRO TL

Jako standardowy obiektyw wykorzystywany jest Mamiya Sekor C 2,8/80 mm N. W zestawie obiektywów wymiennych znajdują się 2 obiektywy zmiennoogniskowe – jeden o zakresie ogniskowych 55 do 110 mm (co jest równoważne zakresowi 34-68 mm dla małego obrazka), drugi 105 do 210 mm (co odpowiada zakresowi 65-130 dla 35 mm). Najkrótszym obiektywem jest „rybie oko” o kącie widzenia 180 stopni i ogniskowej 24 mm, najdłuższym jest 500 mm. Korekcję zbieżności perspektywicznych umożliwia stosowanie obiektywu „shift” – jest nim obiektyw 50-milimetrowy o kącie widzenia 70 stopni . Wszystkie obiektywy mają przysłonę automatyczną.

KASETY WYMIENNE

4 typy kaset wymiennych umożliwiają wykonywanie zdjęć na błonie zwojowej, małoobrazkowej lub natychmiastowej. Kasety mają pierścień do nastawiania światłoczułości stosowanego materiału zdjęciowego i są dostosowane do współpracy z celownikiem pryzmatycznym AE, zakres światłoczułości filmu ISO 25 do 6400. Błona zwojowa typ 120 w kasecie HA-401 umożliwia wykonanie 15 zdjęć, błona zwojowa typ 220 – 30 zdjęć w kasecie HB-401. Błona 35 mm w kasecie HC-401 ma możliwość stosowania formatu panoramicznego dzięki wkładce panoramicznej. Dla ładunków Polaroida serii 100 i 660 lub Fuji serii FP przeznaczona jest kaseta HP401. Waga kaset wynosi HC401 i HC402 – 410 g, HC – 406 g, HP – 370 g. Kasety można wymieniać niezależnie od ilości wykonanych zdjęć, przed zaświetleniem w czasie wymiany służy zasłonka odcinająca światło od błony (po odłączeniu od kasety). Takie rozwiązanie kaset wymiennych pozwala kolejno wykonywać to samo zdjęcie na różnych materiałach zdjęciowych i w różnym formacie kadru.

Mamiya 645 PRO TL

CELOWNIKI WYMIENNE

Obraz optyczny tworzony na matówce aparatu można obserwować przy pomocy trzech celowników – prostego typu N oraz dwóch celowników pryzmatycznych. Otwierany celownik typu N posiada składaną lupę umożliwiającą obserwację obrazu z pozycji oka oraz wbudowany celownik sportowy do wykonywania zdjęć obiektów w ruchu. Celownik pryzmatyczny FP401 został specjalnie skonstruowany do pracy w trybie ręcznym w studiu, nie jest wyposażony w system pomiaru oświetlenia. Pomiar oświetlenia i tryb pracy automatyki ekspozycji możliwy jest dzięki celownikowi pryzmatycznemu FE401. Celownik pryzmatyczny AE FE401 jest specjalnie skontruowany do tej kamery i oprócz automatyki czasu otwarcia migawki wyświetla inne informacje. Umożliwia on trzy różne metody pomiaru w zakresie automatyki: pomiar integralny z uwypukleniem środka pola (AV), pomiar punktowy (SP) i automatyczne przełączanie między nimi w zależności od kontrastu motywu (AUTO A-S). Wybrana metoda pomiarowa sygnalizowana jest w celowniku przez diodę. Nie wyciągnięcie zasłony w kasecie również jest sygnalizowane w celowniku AE. Istnieje możliwość korygowania naświetlenia w zakresie +/- 3 EV. Przy stosowaniu tego celownika czułość błony jest ustawiana na kasecie z materiałem zdjęciowym, zaniechanie tej czynności prowadzi do błędów ekspozycyjnych.
Kamera wyposażona jest w standardową matówkę z dalmierzem dwupolowym otoczonym polem z mikrorastem, dzięki soczewce Fresnela obraz jest jasny. Nastawienie ostrości jest szybkie i dokładne. Istnieje możliwość wymiany matówki – do dyspozycji fotografa jest 5 różnych typów matówek.

PRZESUW BŁONY

Kamera Mamiya 645 PRO TL ma możliwość ręcznego lub samoczynnego przesuwu błony. Do transportu ręcznego służy korbka AC401 blokowana w sześciu położeniach. Mechaniczny przesuw błony jest realizowany przez dołączenie do korpusu kamery uchwytów Power Drive WG401 lub Power Drive WG402. Power Grip WG401 to specjalny uchwyt z wbudownym wewnątrz silnikiem do automatycznego przesuwu błony (maksymalna prędkość przesuwu wynosi 2 kl./sek). Przy współpracy z obiektywami z migawką centralną, Power Grip WG401 nie tylko napina napęd migawki obiektywowej, ale również samoczynnie nastawia migawkę szczelinową kamery na czas otwarcia 1/8 sek. Zasilany jest sześcioma bateriami alkaliczno-manganowymi typu AA (9V), wydajność baterii – 80 rolek filmu lub 70 rolek z baterii niklowo-kadmowej w normalnej temperaturze. Waga WG401 – 430g (z bateriami). Przy zastosowaniu uchwytu Power Drive Grip WG402 prędkość przesuwu wynosi 0,9 sek (1 kl./sek), zasilanie – 1 litowa bateria 2CR5 6V pozwalająca uzyskać wydajność 130 rolek błony typu 120, waga uchwytu – 225 g (z bateriami).

WYZWOLENIE MIGAWKI

Przycisk wyzwalacza pracuje dwustopniowo – lekkie naciśnięcie przycisku włącza układ pomiaru ekspozycji i wyświetlacz w celowniku AE, mocniejsze wciśnięcie powoduje wyzwolenie elektromagnetycznej migawki. Kiedy zasłonka kasety nie została wysunięta do końca, lub błona nie została całkowicie przesunięta, mimo przyciśnięcia wyzwalacza migawka nie zostanie otwarta. Również zużyte baterie uniemożliwiają wyzwolenie migawki. Podobnie dzieje się, gdy pierścień nastawiania czasów otwarcia migawki został ustawiony w pozycji A lub AEL, a nie jest założony celownik pryzmatyczny AE. 

Pierścień do ustawiania czasów otwarcia migawki w trybach automatycznych (indeksy A i AEL) jest zablokowany, w każdym innym położeniu można dowolnie nim obracać wybierając dowolny czas. Wyróżnienie kolorami długich czasów otwarcia migawki (żółte cyfry 4 i 2 oznaczające pełne sekundy oraz B) oraz czerwonym czasu synchronizacji lampy błyskowej (1/60 sek) ułatwia i przyspiesza wybór szukanego czasu otwarcia migawki w trybie ręcznym. Przy wielokrotnej ekspozycji (dźwignia wielokrotnego naświetlania ustawiona w położeniu MULTI) zostaje wyłączona blokada przeciw podwójnemu naświetleniu) przekręcenie korbki przesuwu filmu powoduje tylko napięcie migawki bez przesunięcia błony w kasecie, wyłączony jest również napęd licznika zdjęć). Funkcja wielokrotnej ekspozycji jest tak długo aktywna, póki dźwignia nie zostanie przestawiona w normalne położenie robocze.

Możliwe jest (dzięki specjalnej dźwigni) wstępne podniesienie lustra przed każdym zdjęciem, co eliminuje wibracje wywołane przemieszczaniem się lustra w kamerze.

WSPÓŁPRACA Z LAMPAMI BŁYSKOWYMI

Obiektywy z wbudowaną migawką centralną pozwalają na synchronizację lampy błyskowej przy wszystkich czasach otwarcia, rozszerzając tym samym możliwości zdjęciowe przy pracach plenerowych oraz pozwalając dowolnie wykorzystwywać światło zastane we wnętrzach lub minimalizować barwę lamp nastawczych przy pracy ze studyjnym oświetleniem błyskowym. Oprócz standardowej synchronizacji błysku Mamiya 645 PRO TL posiada dodatkowo fukcję pomiaru światła błyskowego przez obiektyw, która uaktywnia się przez podłączenie przystawki SCA 300 z lampą błyskową. Podczas wykonywania zdjęcia przechodzące przez obiektyw promienie świetlne odbijają się od powierzchni filmu na krzemową diodę, znajdującą się pod lustrem w dolnej części korpusu kamery. Czujnik ten został połączony poprzez przystawkę tyrystorową SCA 396 z adapterem SCA 300 (dostępnym jako wyposażenie dodatkowe), kompatybilną z lampą błyskową. Moduł SCA 300 można zamocować w stopce przy korpusie kamery lub przy uchwycie lampy. Zmiana czułości materiału światłoczułego znajdującego się w kasecie odbywa się dzięki pokrętłu na adapterze SCA 396.

Wewnętrzny pomiar błysku umożliwia wykonywanie zdjęć przy wszystkich wartościach przysłon, umożliwiając tym samym dowolne sterowanie głębią ostrości. Optymalne sterowanie mocą błysku jest gwarantowane również przy zdjęciach wykonywanych z użyciem filtrów lub przy makrofotografii z zastosowaniem pierścieni pośrednich lub mieszka. Różne współczynniki odbicia światła od powierzchni poszczególnych błon mogą powodować konieczność korekty, którą ustalamy doświadczalnie. Chociaż podczas pomiaru błysku TTL w niektórych sytuacjach zdjęciowych może zaistnieć konieczność wprowadzenia poprawek. Takimi sytuacjami są równowaga bieli i czerni w motywie zdjęciowym. Skrajnymi przykładami są: zdjęcie panny młodej w białej sukni na białym tle lub czarne auto w nieoświetlonym tunelu. W tych skrajnych przypadkach negatyw będzie prześwietlony lub niedoświetlony, w pierwszym przypadku można to skompensować przez przymknięcie przysłony o wartość 1 do 1€ działki, w drugim przez otworzenie 1 do 1€. Można również wykonać 3 kolejne naświetlenia przy różnych wartościach przysłony (bracketing) lub dokonać pomiaru błysku wykorzystując zewnętrzny światłomierz do pomiaru światła błyskowego. Kamera Makiya PRO TL umożliwia również wykonywanie zdjęć lampami błyskowymi bez funkcji TTL. Kabel sychronizacji powinien być włączony w odpowiedni kontakt lub w stopkę ze środkowym kontaktem, możliwa jest synchronizacja przy czasach otwarcia migawki 1/60 sek lub dłuższych. Stosowanie lamp błyskowych dedykowanych do innych aparatów może doprowadzić do uszkodzenia kamery(!).

Dane techniczne:

TYP: lustrzanka jednoobiektywowa na format zdjęć 6 x 4,5 cm z elektronicznie sterowaną migawką szczelinową
EFEKTYWNY FORMAT ZDJĘĆ: 56 x 41,5 mm
TYPY BŁON: błona zwojowa typ 120 na 15 zdjęć w kasecie HA-401, błona zwojowa typ 220 na 30 zdjęć w kasecie HB-401, błona 35 mm w kasecie HC-401 z możliwością stosowania formatu panoramicznego dzięki wkładce panoramicznej, ładunki Polaroida serii 100 i 660 lub Fuji serii FP w kasecie HP401
KASETY WYMIENNE: kasety wymienne do wyżej wymienionych typów błon z pierścieniem do nastawiania światłoczułości stosowanego materiału zdjęciowego i do współpracy z celownikiem pryzmatycznym AE.
OBIEKTYWY STANDARDOWE: Mamiya Sekor C 2,8/80 mm N, 22 obiektywy wymienne, wszystkie obiektywy mają skalę głębi ostrości
MOCOWANIE OBIEKTYWU: Bagnet M645
MIGAWKA: elektronicznie sterowana migawka szczelinowa o napędzie elektromagnetycznym
ZAKRES CZASÓW OTWARCIA MIGAWKI: w trybie ręcznym: 4 – 1/1000 sek, B (T), w trybie automatycznym: 8 – 1/1000 sek (przy użyciu celownika pryzmatycznego FE-401)
WYZWALACZ: elektromagnetyczny wyzwalacz z możliwością blokowania migawki oraz samowyzwalacz
LUSTRO: samopowrotne z możliwością wcześniejszego podniesienia
CELOWNIKI WYMIENNE: składany celownik matówkowy N, celownik pryzmatyczny FP401, celownik pryzmatyczny AE FE-401, celownik AE FK-402
MATÓWKA NASTAWCZA: standardowa z mikropryzmatem, dalmierzem dwupolowym i soczewką Fresnela. Istnieje możliwość stosowania innych matówek
POLE OBRAZOWE: obraz w celowniku obejmuje 94% powierzchni kadru
PRZESUW BŁONY: pojedynczy przesuw korbką ręcznego przesuwu AC-401 blokowanej w sześciu pozycjach. Automatyczny przesuw błony z Power Drive WG-401 lub Power Drive WG402
LICZNIK ZDJĘĆ: zliczający do przodu z automatycznym zerowaniem przy wymianie kasety i samoczynnie przełączający się zależnie od zastosowanego typu wkładki (12 lub 220)

WIELOKROTNA EKSPOZYCJA: możliwa przez przełączenie odpowiedniej dźwigni
DŁUGI CZAS NAŚWIETLANIA: możliwe nastawienie czasu T
SAMOWYZWALACZ: praca samowyzwalacza sygnalizowana jest lampką kontrolną (ciągłe świecenie przez 8 sek, migotanie przez ostatnie 2 sek); istnieje możliwość wyłączenia
ZDALNE WYZWALANIE: istnieje możliwość zdalnego wyzwolenia migawki z odległości nie większej niż 30 m przy pomocy przystawki na podczerwień RS401 (nadajnik zasilany dwoma alkalicznymi ogniwami typu AA, odbiornik jedną baterią 9V), oraz przewodowo kablem typu A długości 1 m lub kablem typu B (4 m)
SYNCHRONIZACJA BŁYSKU LAMPY: synchronizacja X przez środkowy styk w stopce lampy lub przewód synchronizacyjny przy czasie 1/60 sek lub dłuższym
ZASILANIE: 1 bateria 6V (alkaliczno-manganowa 4xLR44, srebrowo-tlenowa 4xLS44 lub litowa 2CR 1/3), istnieje możliwość zasilania z zewnętrznego zasilacza
SPRAWDZANIE BATERII: aparat bez baterii nie pracuje, 3-stopniowa dioda sygnalizuje poziom napięcia baterii
WYMIARY I MASA (bez baterii):
-korpus – 124 x 102,5 x 124 mm; 985 g
-z obiektywem standardowym 2,8/80 mm N i wizjerem N – 124 x 106 x 1158 mm; 1 350 g
-z obiektywem standardowym 2,8/80 mm N i AE wizjerem FE401 – 124 x 135 x 150; 1550 g
-z obiektywem standardowym 2,8/80 mm N i AE wizjerem FE401 oraz uchwytem WG401 – 172 x 135 x 170 mm; 1805 g
z obiektywem standardowym 2,8/80 mm N i wizjerem FK402 oraz uchwytem WG401 – 155 x 140 x 196; 1635 g

źródło: Foto-Kurier 10/1998

Dodaj komentarz